Accepter/refuser l’invitation à un évènement ne fonctionne pas / Een uitnodiging voor een evenement aanvaarden/weigeren werkt niet

, , ,

Pour celles et ceux qui utilisent la fonction d’invitation (ajouter des participants) dans l’agenda de Nubo depuis l’interface en ligne (https://cloud.nubo.coop/apps/calendar/), il y a actuellement un bug.

À l’ajout de participants, une invitation leur est envoyée. Dans le message reçu, ils peuvent accepter ou refuser l’invitation en cliquant sur deux boutons qui renvoient vers un lien sur le cloud. Quand on clique sur ces boutons, on a pour l’instant un message d’erreur.

« Une erreur s’est produite lors de la mise à jour de votre statut de présence. Merci de contacter l’organisateur directement. »

Si vos contacts reçoivent le courriel avec l’invitation dans un logiciel comme Thunderbird, celui-ci détecte l’invitation et propose lui-même un bandeau pour accepter ou refuser l’invitation, dans ces cas, le statut de présence est bien mis à jour et ça fonctionne.
Par contre, si l’invitation est reçue dans un webmail (comme mail.nubo.coop), il n’y a pas de solution pour le moment.

Plus de détails (techniques) sur le bug : clicking on accept / decline invitation link is showing an error · Issue #3969 · nextcloud/calendar · GitHub

Nous espérons qu’une solution sera trouvée rapidement.


(Automatische vertaling (DeepL))

Voor degenen die de uitnodigingsfunctie (toevoegen van deelnemers) in de Nubo-agenda gebruiken vanuit de online interface (https://cloud.nubo.coop/apps/calendar/), is er momenteel een bug.

Wanneer deelnemers worden toegevoegd, wordt hen een uitnodiging gestuurd. In het bericht dat zij ontvangen, kunnen zij de uitnodiging aanvaarden of weigeren door op twee knoppen te klikken die naar de cloud linken. Wanneer op deze knoppen wordt geklikt, wordt momenteel een foutbericht weergegeven.

Er is een fout opgetreden tijdens het bijwerken van uw aanwezigheidsstatus. Neem rechtstreeks contact op met de organisator.

Als uw contacten de e-mail met de uitnodiging ontvangen in een software zoals Thunderbird, detecteert het de uitnodiging en stelt het zichzelf een banner voor om de uitnodiging te aanvaarden of te weigeren, in deze gevallen wordt de aanwezigheidsstatus goed bijgewerkt en werkt het.
Als de uitnodiging echter wordt ontvangen in een webmail (zoals mail.nubo.coop), is er momenteel geen oplossing.

Meer (technische) details over de bug: clicking on accept / decline invitation link is showing an error · Issue #3969 · nextcloud/calendar · GitHub

Wij hopen dat spoedig een oplossing wordt gevonden.