Alternatief voor maandelijkse betaling met unieke mededeling

Is er een alternatief voor manuele maandelijkse betalingen? Ik denk bv aan jaarlijks voorafbetalen, bestendige opdracht of domiciliëring.

deepl: Existe-t-il une alternative aux paiements mensuels manuels ? Je pense aux paiements annuels anticipés, aux ordres permanents ou aux prélèvements automatiques.

Dag Robbie, kan de ‘prepaid’ optie soelaas brengen hiervoor: Nubo ? We moeten wel eens bekijken of er nog opties zijn en we staan open voor suggesties. De vraag rond domiciliëring zijn we ook aan het onderzoeken.

Bonjour Robbie, l’option “prépayé” peut-elle vous aider : Nubo ? Nous devrons voir s’il existe d’autres options et nous sommes ouverts aux suggestions. Nous nous penchons également sur la question de la domiciliation.

1 Like

Bedankt Stijn. ‘prepaid’ is voor mij een goede optie, en ik heb nu ook gevonden waar ik dat kan instellen bij “Mijn abonnement”

deepl: Merci Stijn. ‘prepaid’ est une bonne option pour moi, et j’ai maintenant trouvé où je peux régler cela dans “Mon abonnement”.