Domeinnaam verificatie vereiste *exacte* match met DNS-records

Om een eigen domeinnaam te kunnen koppelen aan nubo e-mail, moet een verificatieprocedure doorlopen worden.
Als onderdeel van deze procedure moeten DKIM, DMARC, SPF en MX records worden opgezet onder de gewenste domeinnaam.
De procedure laat niet toe om verder te gaan zolang niet elk van bovenstaande records dezelfde waarde heeft als wat wordt aangeleverd tijdens de procedure.

De waarde voor het DMARC-record is volgende:
v=DMARC1 ; p=reject ; pct=100 ; ruf=mailto:postmaster@domain.tld ; rua=mailto:postmaster@domain.tld
Dit zorgt ervoor dat de ‘postmaster’ mailbox zowel de aggregate reports als de (meer uitgebreide) forensic reports zal ontvangen bij DMARC check failures.

Voor mijn domein maak ik echter gebruik van de diensten van Report URI.
rua is dus ingesteld op Report URI en van ruf maak ik geen gebruik.
Hierdoor faalt de validatie echter, en kan ik dus niet verder.

Is er een manier – anders dan tijdelijk mijn DNS-records aanpassen – om het proces alsnog af te kunnen ronden?
Ik kan me inbeelden dat ik niet de enige ben die reeds een setup had voor een specifiek domein en niet per sé alle DNS-records wil aanpassen?

Dag Stijn, ik neem dit op met de ontwikkelaar en zal hier zo snel mogelijk op terug komen.

1 Like