Howto make an alias? Hoe een Alias aanmaken?

Made an alias in Settings > Identities but cannot use it. Alias as recepient gives SMTP Error 553, alias as sender gives SMTP Error 550.
Being able to use an alias is essential for mailing employers and VDAB to avoid too much SPAM.
Maakte een alias aan in Settings > Identities maar kan de alias niet gebruiken. Als ontvanger geeft de alias SMTP Error 553, als zender geeft de alias SMTP Error 550.
Een e-mail alias is essentieel om een overdaad aan SPAM te vermijden bij mail met VDAB en werkgevers.

Dag Peter, onze excuses dat dit onduidelijkheid veroorzaakt. Ik probeer te verdduidelijken:

  • Al voor de lancering beslisten wij om het gebruik van aliassen te reserveren voor diegenen die een eigen domein gebruiken, dus niet voor gebruikers van een @nubo.coop adres
  • mogelijke uitzondering hierop vormt het gebruik van een tijdelijke alias of een specifieke alias hiervoor met een specifieke syntax bv. alias.petervdab@nubo.coop, maar we hebben nog niet de tijd gehad o m dit idee verder uit te werken. We zien dat hier vraag naar is dus zullen dit zeker prioritair moeten bekijken
  • Wat wel al mogelijk is, is dat je formulieren invult met een VERP, bv. jouwhuidigadres+vdab@nubo.coop: die ‘+vdab’ zal de mail niet uit je inbox houden, maar op die manier kan je wel makkelijker traceren langs welke weg je inbox gevonden werd en kan je mogelijk filters instellen om deze mails automatisch te verwijderen of naar een folder te verplaatsen.
  • tot slot: de interface om de aliassen te beheren is ook nog niet klaar, voorlopig moeten mensen die een eigen domein gebruiken hun aliassen doorgeven aan help@team.nubo.coop en stellen we die manueel in

De fout die je daar krijgt is een nodige beveiliging: stel dat je daar om het even wat kan invullen als afzender kan iedereen in naam van iedereen mails versturen. Dat kan niet de bedoeling zijn.


Traduction machinale:

Bonjour Peter, nous nous excusons si cela entraüne une confusion. J’essaie de clarifier :

  • dĂ©jĂ  avant le lancement nous avons dĂ©cidĂ© de rĂ©server l’utilisation des alias Ă  ceux qui utilisent leur propre domaine, donc pas aux utilisateurs d’une adresse @nubo.coop
  • Une exception possible Ă  cela est l’utilisation d’un alias temporaire ou d’un alias spĂ©cifique Ă  cet effet avec une syntaxe spĂ©cifique, par exemple alias.petervdab@nubo.coop, mais nous n’avons pas encore eu le temps de travailler sur cette idĂ©e. Nous constatons qu’il y a une demande en ce sens et nous devrons donc certainement en faire une prioritĂ©.
  • Ce qui est dĂ©jĂ  possible, c’est que vous remplissiez des formulaires avec un VERP, par exemple yourcurrentaddress+vdab@nubo.coop : ce ‘+vdab’ n’empĂȘchera pas le courrier d’arriver dans votre boĂźte de rĂ©ception, mais il est plus facile de savoir par quel chemin votre boĂźte de rĂ©ception a Ă©tĂ© trouvĂ©e et vous pouvez Ă©ventuellement configurer des filtres pour supprimer automatiquement ces courriers ou les dĂ©placer dans un dossier.
  • Enfin, l’interface pour gĂ©rer les alias n’est pas encore prĂȘte non plus, pour l’instant les personnes qui utilisent leur propre domaine doivent soumettre leurs alias Ă  help@team.nubo.coop et nous les configurons manuellement.

L’erreur que vous commettez ici est une sĂ©curitĂ© nĂ©cessaire : si vous pouvez remplir n’importe quoi comme expĂ©diteur, n’importe qui peut envoyer des courriers au nom de n’importe qui. Cela ne peut pas ĂȘtre l’intention.

2 Likes