Pourquoi Nubo ? Nubo, waarom zou je ?

,

Nederlands hieronder (klik hier).

Pourquoi Nubo ?

Sur la page d’accueil du site de Nubo, cinq paragraphes expliquent « Nubo, c’est pourquoi ? »

  • Nubo, c’est parce que la surveillance systématique est inacceptable. L’utilisation de services en ligne ne devrait pas nécessiter d’être observé, pisté et profilé en permanence.

  • Nubo, c’est parce que nos appareils se connectent en continu à des plateformes contrôlées par des entreprises dont le but est le profit. Il nous faut des services de confiance.

  • Nubo, c’est parce que la centralisation massive et la collecte sans limite de big data renforcent les monopoles et facilitent les manipulations.

  • Nubo, c’est parce que nous sommes des personnes et pas des produits. Nos messages, habitudes, documents, trajets et autres traces ne sont pas des ressources à exploiter.

  • Nubo, c’est parce que c’est possible ! Il n’y a plus de barrières techniques et il n’y a pas encore assez de services en ligne qui soient éthiques.

C’est un exercice qui n’est pas facile en quelques lignes.

:left_speech_bubble: Avez-vous d’autres arguments pour des services en lignes éthiques et locaux ?
Comment parlez-vous de ces enjeux autour de vous ?


Nubo, waarom zou je ?

Op Nubo’s homepage wordt in vijf paragrafen uitgelegd "Nubo, waarom zou je ?"

  • Nubo, omdat systematisch toezicht onacceptabel is. Het is niet omdat je online diensten gebruikt, dat je voortdurend bekeken en gevolgd mag worden, of dat men zomaar je gedrag mag analyseren.

  • Nubo, omdat onze toestellen voortdurend met elkaar in verbinding staan via de platformen van grote bedrijven. Hun enige doel is winst maken, terwijl we net betrouwbare dienstverlening nodig hebben.

  • Nubo, omdat het massaal samenbrengen en onbeperkt verzamelen van big data de monopolies alleen maar versterkt en manipulatie vergemakkelijkt.

  • Nubo, omdat we geen producten maar mensen zijn. Onze berichten, gewoontes, documenten, reisroutes en andere gegevens zijn geen materialen om te exploiteren.

  • Nubo, omdat het kan! De technische barrières zijn verdwenen en er zijn onvoldoende online diensten die ook ethisch zijn.

Dit is geen gemakkelijke oefening in een paar regels.

:left_speech_bubble: Heeft u andere argumenten voor ethische en lokale online diensten?
Hoe praat u over deze zaken om u heen?

1 Like

Opmerking: In de eerste regel zou ik onlinediensten als één woord schrijven. Online is hier (vermoed ik, zie de Franstalige versie) niet bedoeld als bijvoeglijk naamwoord maar als onderdeel van een samenstelling: van een zelfstandig begrip tegenover offlinediensten (ook al keurt de spellingscontrole van mijn computer het af, zie de officiële woordenlijst van de Taalunie, Het Groene Boekje). Verder zou ik i.v.m. de digitale vindbaarheid in deze opsomming ook woorden als privacy en gegevensbescherming verwerken. Ook de woorden ‘recht’, ‘burger’ en ‘burgercoöperatie’ zou ik om die reden toevoegen aan het idioom van Nubo. “We nemen het heft in eigen hand en eisen met onze burgercoöperatie onze rechtmatige toegang tot digitale vrijheden op.” De tekst waar mogelijk niet schrijven vanuit een bedreigde positie, maar vanuit onze (samenwerkings-)kracht. Dus niet te veel niet/geen/on- gebruiken, maar een positief idioom dat de logica van Nubo onderstreept. Ons en wij zijn termen die de lezer moet ervaren als begrippen waarin hij/zij zich herkent: er dus voor zorgen dat hij/zij Nubo niet ziet als leverancier, (en zichzelf als klant) maar als mede-producent en facilitator van de dienst. Veel coöperaties maken de fout door hun leden als klant te bejegenen, maar ze zijn veel meer dan dat.

1 Like

Beste Rein,
Bedankt voor de relevante en bedachtzame opmerkingen !
Je argument over de “onlinediensten” is zeker overtuigend. We zullen de formulering tijdens onze volgende site update aanpassen.
We hadden voor dit deel inderdaad ook al opgemerkt dat een positief idioom nodig was, ook al werkt Nubo veel ‘tegen’ [Internet reuzen, monopoliën, enzovoort], die samenwerkingskracht blijft het allerbelangrijkste.
Ook klopt het dat we niet veel over burgercoöperatie spreken, waarschijnlijk omdat het voor ons impliciet aanwezig is. Maar één van onze doelstellingen is om meer samen te werken met [burger-]organisaties en verenigingen, dus die taal zit er wel aan te komen.

Mag ik vragen of je zelf ook uit die sector komt [communicatie, coöperaties] ?
Groetjes, en nogmaals bedankt voor je reactie !

Dag Emma,

Ja ik heb een communicatieachtergrond. Nu gepensioneerd. Heb gewerkt voor tappan.nl. Zo schrijf ik nu veel berichtjes voor onze energiecoöperatie. Aan mijn e-mailhandtekening kun je zien dat ik de coöperatieve gedachte zeker steun ;-). En ik bel lekker goedkoop via Neibo. Voor NewB ben ik ambassadeur, en bij Druifkracht ben ik bestuurslid met Communicatie als aandachtsgebied. Dus als je mijn eigenwijze opmerkingen niet erg vindt wil ik wel test-aap zijn of commentator. Van ict heb ik niet veel verstand, maar dat is geen probleem in jullie omgeving. De hoeveelheid engagementen die ik heb is wel erg groot, maar als ik af en toe wat kan doen weet je me te vinden.

vriendelijke groeten,
Rein van Gisteren, Vlaanderveldlaan 70, 1560 Hoeilaart (B) mobiel +32 - 495 256 808 NewB IBAN: BE95 9660 1000 7858 BIC: NEECBEB2

Telefoneer jij al via Neibo.be ? Word ook coöperant voor € 20 en bel voordelig. Alleen samen krijgen we de grote telecomreuzen onder controle .

En als je mee wilt werken aan de energietransitie word je actief voor Druifkracht, onze energiecoöperatie in de Druivenstreek. We hebben na 1 jaar al 280 coöperanten!

1 Like