Welkom op Nubo agora | Bienvenue dans Nubo agora

Nederlands Français
Welkom! Deze agora is de plaats waar je kan deelnemen aan Nubo, jouw coöperatie. :busts_in_silhouette: Je vindt hier een discussieruimte om jouw vragen te stellen, om ideeën uit te wisselen en ook om jouw mening te laten weten. :left_speech_bubble: :speech_balloon: Hier kunnen we samen werken, werkgroepen opstellen en iedereen kan deelnemen. :building_construction: Bienvenue ! Nubo est votre coopérative. :busts_in_silhouette: Cette agora est le lieu où vous pouvez vous impliquer. Vous trouvez ici l’espace pour poser vos questions, mais aussi donner point de vue et échanger vos idées. :left_speech_bubble: :speech_balloon: C’est un lieu où des chantiers se mènent, où des groupes de travail peuvent démarrer et où nous pouvons collaborer. :building_construction:
   
:mag_right: Heb je hulp nodig om het forum ter hand te nemen? Klik hier. :mag_right: Besoin d’aide pour prendre le forum en main ? Cliquez ici.
   
De categorie Het coöperatief leven is voorbehouden aan coöperanten.
Als u deel hebt genomen aan de coöperatie en geen toegang krijgt tot deze categorie, stuur ons dan een berichtje.
Une catégorie Vie coopérative est réservée aux personnes coopératrices.
Si vous avez pris part à la coopérative et n’avez pas accès à cette catégorie, envoyez-nous un message.
1 Like